تونر

تونرهای موجود در شرکت در دو رده لورجینال ( اصلی ) و غیر اوریجینال ( فرعی - فیک) تقسیم می شود .