دستگاه

در زیر شما دستگاههای موجود در شرکت را در دو دسته بندی آکبند و استوک ( دست دوم ) می بینید .